Με μειωμένο επιτόκιο και υπερπροσφορά τα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια

-97


+100%-

Το ποσό των 813 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 1,85%,  μειωμένο συγκριτικά με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία εντόκων, όπου το επιτόκιο ήταν  1,91%.

Το ύψος των προσφορών υπερκάλυψε το δημοπρατούμενο ποσό κατά 1,64 φορές έναντι 1,36 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών

bookmark icon