"Ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας την επόμενη 3ετία..."

-
60

Ανοδικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας "βλέπει" για την επόμενη τριετία η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τελευταίο της δελτίο για την νομισματική πολιτική, η αύξηση της κατανάλωσης, οι ιδιωτικές επενδύσεις και η θετική πορεία των αλβανικών εξαγωγών υποστήριξαν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της οικονομίας το τελευταίο έτος και η τάση αυτή εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί την επόμενη περίοδο.

Η δημοσιονομική εξυγίανση του τρίτου τριμήνου του προηγούμενου έτους και του τέταρτου τριμήνου υπήρξε περισσότερο αισθητή απ' ό,τι αναμενόταν, οδηγώντας στη μικρότερη συμβολή των δημοσίων δαπανών στην ανάπτυξη της οικονομίας, προσθέτει η Κεντρική Τράπεζα.

Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη δεν επιβράδυνε τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και δεν αποτέλεσε εμπόδιο για την περαιτέρω θετική της προοπτική. Το γενικότερο πλαίσιο των δημοσιονομικών τάσεων στην Αλβανία παραμένει θετικό. Η οικονομία συνέχισε να επωφελείται από τις θετικές επιδόσεις του βασικού εμπορικού εταίρου της χώρας, δηλαδή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζεται.