Θρίλερ με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

-
257

Σύγχυση επικρατεί σχετικά με τις διατάξεις και τα άρθρα που αφορούν την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Από τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν συγκέντρωσαν 151 ψήφους  οι τρεις από τις έξι διατάξεις που αφορούσαν την δυνατότητα εκλογής προέδρου και από τον λαό, αν υπάρξει αδυναμία εκλογής του από την Βουλή. Παραλλήλως απορρίφθηκε και η σχετική πρόταση της ΝΔ, που επίσης δεν συγκέντρωσε 151 ψήφους.

Η «κρίσιμη» διάταξη που αφορούσε την αλλαγή του άρθρου 30 παράγραφος 1 στην κατεύθυνση να μπορεί να γίνει εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής του από την Βουλή, έμεινε στις 148 θετικές ψήφους, ενώ συγκέντρωσε 120 «όχι» και 3 «παρών».  Η διάταξη που απορρίφθηκε ανέφερε: «O Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του Πολιτεύματος. Εκλέγεται από τη Βουλή ή το εκλογικό σώμα για περίοδο πέντε ετών, όπως ορίζεται στα άρθρα 32 και 33.

Ο πρόεδρος της Βουλής πάντως, όταν ρωτήθηκε αν οι απορρίψεις των προτάσεων «κόβουν» και την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό εφόσον δεν μπορεί να εκλεγεί από τη Βουλή, απάντησε ότι είναι πολύ πρόωρο να πει κανείς οτιδήποτε αυτή την στιγμή.

Συμπλήρωσε ωστόσο ότι έχουν «περάσει» άλλες σχετικές διατάξεις και ανέφερε ως παράδειγμα το άρθρο 32 παράγραφος 4 που προβλέπει: «Αν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, οι ψηφοφορίες επαναλαμβάνονται ανά μήνα μέχρις ότου επιτευχθεί η πλειοψηφία των τριών πέμπτων ή μέχρι τη συμπλήρωση εξαμήνου από την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Μετά την παρέλευση του εξαμήνου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν στην τελευταία ψηφοφορία, με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει».

Ο Πρόεδρος της Βουλής είπε επίσης ότι για την δεύτερη ψηφοφορία, που θα γίνει σε έναν μήνα, θα υπάρχει και η έκδοση μιας εισήγησης που θα διευκρινίζει αυτά τα θέματα. Εισηγητής κόμματος της αντιπολίτευσης εξέφρασε ωστόσο την άποψη ότι αφού δεν πέρασε η αλλαγή στο άρθρο 30 παράγραφος 1 που ενέτασσε στο Σύνταγμα την δυνατότητα άμεσης εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό παραμένει σε ισχύ η παλαιά διάταξη που ανέφερε ότι «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του Πολιτεύματος και εκλέγεται από τη Βουλή για περίοδο 5 ετών όπως ορίζουν τα άρθρα 32 και 33». Αυτό όμως συμπαρασύρει και όλες τις άλλες αναθεωρητέες διατάξεις που αφορούν στο πώς θα καταλήγαμε στην άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό.