Φωτογραφίες από την ανακατάληψη της «πλατείας των εκτελέσεων» στη Ράκα

-
6

Η «πλατεία των εκτελέσεων», όπως είναι γνωστή από την ημέρα που ο ISIS κατέλαβε την Ράκα στη Συρία, είναι πλέον, ελεύθερη.