Η δυναμική παρουσία της γυναίκας στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο

-
88

Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, οι γυναίκες προσλήφθηκαν σε θέσεις εργασίας που είχαν μείνει κενές από άνδρες που πολεμούσαν στο μέτωπο. Νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν και στο πλαίσιο της πολεμικής προσπάθειας. Η υψηλή ζήτηση για όπλα είχε ως αποτέλεσμα τα εργοστάσια πυρομαχικών να γίνουν ο μεγαλύτερος μοναδικός εργοδότης των γυναικών κατά το 1918.