Η Μεγάλη του Γένους Σχολή, το αρχαιότερο ίδρυμα του Ελληνισμού

-
263

Η Μεγάλη του Γένους Σχολή αποτελεί το αρχαιότερο σε λειτουργία εκπαιδευτικό ίδρυμα του Ελληνισμού. Βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και από το 1454 λειτουργεί σχεδόν χωρίς διακοπή, παρέχοντας μόρφωση υψηλού επιπέδου στους Έλληνες και όχι μόνο μαθητές.

Πήρε το όνομά της μετά την επανίδρυσή της το 1825, το οποίο διατηρεί μέχρι και σήμερα. Στους απόφοιτους της συγκαταλέγονται γόνοι διαπρεπών Φαναριώτικων οικογενειών, πλήθος πατριαρχών, μέχρι και πολιτικοί του Νέου Ελληνικού κράτους. Σήμερα λειτουργεί ως σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.