Η παιδική εργασία στην Αμερική του 20ου αιώνα

-
81
Η παράνομη παιδική εργασία στην Αμερική του 20ου αιώνα

Ο Lewis Wickes Hine ήταν Αμερικανός κοινωνιολόγος και φωτογράφος, το έργο του οποίου συνέβαλε στην αλλαγή του νόμου για την παιδική εργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το φωτογραφικό αρχείο του από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα είναι μια μοναδική ματιά στην πραγματική ζωή της εργατικής τάξης της Αμερικής. Οι φωτογραφίες του είναι μερικές από τις σημαντικότερες που έχουν ληφθεί ποτέ.

Ο Hine συνέβαλε επίσης στην αλλαγή των συνθηκών εργασίας για παιδιά της Αμερικής, μέσα από το έργο του στην Εθνική Επιτροπή Παιδικής Εργασίας (NCLC). Ωστόσο, η αποστολή του δεν ήταν ακίνδυνη. Η ανηθικότητα της παιδικής εργασίας αποκρύπτεται εκείνη την εποχή από το ευρύτερο κοινό. Έτσι, η παρουσία του μπροστά στις αθέμιτες πρακτικές αποτελούσε απειλή για τη βιομηχανία. Οι μεγαλύτεροι εργοδότες απείλησαν τη ζωή του. Για τον λόγο αυτό, για να καταφέρει να τραβήξει τις φωτογραφίες, παρίστανε τον επιθεωρητή για τους εξοπλισμούς πυρόσβεσης. Ο φωτογράφος Tom Marshall έφερε ξανά στη ζωή τις φωτογραφίες, χρωματίζοντάς τες.