Οι πιο περίεργες εφευρέσεις του 20ου αιώνα

-
124

Τον 20ο αιώνα, η τεχνολογική ανάπτυξη έβαλε ιδέες σε πολλούς επίδοξους εφευρέτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία συσκευών που δεν ήταν πρακτικές, όμως ικανοποιούσαν την ανάγκη των ανθρώπων για εξέλιξη. Μερικές από αυτές παρουσιάζουν και οι παρακάτω φωτογραφίες.