Πίνακες για την ύπαρξη του ανθρώπου σε κίνηση

-
127

Αυτοί οι πίνακες δημιουργούν την ψευδαίσθηση της κίνησης. Πρόκειται για σχέδια που αποτελούνται από αλληλεπικαλυπτόμενες φιγούρες συγκεντρωμένες σε μία σύνθεση. Είναι πολύπλευρες, αποσπασματικές, και έχουν ως σκοπό να προκαλέσουν την ιδέα ότι η ύπαρξη του ανθρώπου είναι συνεχώς σε ροή.

Τα θέματα που παρουσιάζονται στους πίνακες του Scott Hutchison προσωποποιούν τη δύναμη της συνείδησης και τα βάθη στα οποία βιώνεται την ανθρώπινη κατάσταση. Οι μορφές είναι χωρίς συγχρονισμό και ζωγραφισμένες μαζί με ένα πλήθος από πολυεπίπεδες μνήμες που είναι διαχρονικές.