Σχολικές αίθουσες από διαφορετικές χώρες του κόσμου

-
193

Είναι γνωστό πως ένα από το κορυφαία εκπαιδευτικά συστήματα λειτουργεί στις σκανδιναβικές χώρες. Στην Ελλάδα, η εικόνα μιας σχολικής αίθουσας είναι ευρέως γνωστή. Είναι όμως όλες οι σχολικές αίθουσες του κόσμου ίδιες; Πόσες διαφορές έχουν οι σχολικές αίθουσες ανεπτυγμένων χωρών σε σχέση με τις λιγότερο ανεπτυγμένες; Η απάντηση δίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες.