Τα προπαγανδιστικά σκίτσα των ΗΠΑ που καλούσαν σε πόλεμο

-
146

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθαν στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο το 1917, σαν σύμμαχοι της Βρετανίας και της Γαλλίας. Την ίδια περίοδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πρωτοπόρος χώρα στην νέα τάση της παραγωγής ταινιών και της εμπορικής διαφήμισης.

Τεχνολογίες που σχετίζονταν με τα παραπάνω και είχαν ανακαλυφθεί πρόσφατα διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του αμερικανικού πνεύματος και στην αλλαγή της κοινής γνώμης σε μια θέση υπέρ του πολέμου. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχε την πολυτέλεια του χρόνου, ενώ οι πολίτες της έπαιρναν την απόφαση να ενταχθούν ή όχι στον αγώνα. Οι αφίσες που δημιουργήθηκαν τότε, ήταν μια τεράστιας έκτασης προπαγάνδα, ώστε οι πολίτες να μπουν στο κλίμα και να συμμετέχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις.