Τα πρωτοποριακά όπλα του Α' Παγκόσμιου Πολέμου

-
266

«Ο πόλεμος πρόκειται να κερδηθεί με εφευρέσεις»,. Πράγματι, ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ο πόλεμος των εφευρέσεων. Αυτό έγραψε και ο Βρετανός ναύαρχος Τζάκι Φίσερ το 1915. Τα νέα όπλα και η τεχνολογία εισήχθησαν στον πόλεμο. Οι χρήσεις της ραδιοτεχνολογίας, της ηλεκτρικής ενέργειας και της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας αύξησαν σημαντικά τα θύματα του πολέμου.