Τζούφιο το μετάλλιο ανάπτυξης – Ουραγός ο Έλληνας στην ΕΕ

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο λόγος του ΑΕΠ προς τον μέσο πληθυσμό σε ένα συγκεκριμένο έτος. Τα βασικά στοιχεία εκφράζονται σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης (PPS), τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα κοινό νόμισμα που εξαλείφει τις διαφορές στα επίπεδα τιμών μεταξύ των χωρών για να επιτρέψει ουσιαστικές συγκρίσεις όγκου του ΑΕΠ. Οι τιμές προσφέρονται επίσης … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τζούφιο το μετάλλιο ανάπτυξης – Ουραγός ο Έλληνας στην ΕΕ.