Ανεξήγητη σπουδή με την ΠΓΔΜ

Κώστας Γρίβας
155

Την ώρα που ο εσωτερικός εθνικισμός στα Σκόπια, θέτει προσκόμματα σε μια συμφωνία λύσης, όπου η Ελλάδα είναι έτοιμη για σοβαρότατη υποχώρηση σε θέματα ιστορικής ταυτότητας, η ανεξήγητη σπουδή για συμφωνία από την πλευρά μας, μόνο με την πίεση τρίτης μεγάλης χώρας, ερμηνεύεται, ιδίως αυτή την περίοδο.