Δεν είμαστε κοντά σε συμφωνία με την ΠΓΔΜ

Άγγελος Συρίγος
129
Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την Ιταλία όπως την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει κάνει την μέγιστη υποχώρηση δεχόμενη σύνθετη ονομασία με παράγωγο της λέξης «Μακεδονία». Η αδιάλλακτη στάση μέχρι τώρα είναι της ΠΓΔΜ, η συμφωνία δεν είναι κοντά και περισσότερο θα δούμε ένα blame game.