Ο εξ αντικειμένου γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας

Αντωνία Δήμου
14

Η Ελλάδα εξαιτίας των γεωπολιτικών ανακατατάξεων στη περιοχή, έχει καταστεί εξ αντικειμένου , πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας για τη Δύση.