Όνομα, γλώσσα και ταυτότητα στοιχεία Αλυτρωτισμού

Ιωάννης Μάζης
415

Η Συμφωνία από τη στιγμή που περιέχει όνομα, γλώσσα και ταυτότητα, με τη λέξη «Μακεδονία», έχει όλα τα δομικά στοιχεία ενός αλυτρωτισμού με επίσημα κρατικά χαρακτηριστικά και με την υπογραφή της Ελλάδας αυτή τη φορά.