Ακατανόητη η σπουδή της Ελλάδας για συμφωνία με την ΠΓΔΜ

Κώστας Γρίβας
205
Σχηματισμός κυβέρνησης μακράς πνοής στην Ιταλία

Ακατανόητη η στάση του μεγαλύτερου τμήματος του πολιτικού κόσμου της χώρας να επιδιώκει με σπουδή συμφωνία με την ΠΓΔΜ, όταν οποιαδήποτε λύση στο ονοματολογικό και μάλιστα χωρίς ουσιαστική πίεση ή κίνδυνο για την Ελλάδα, με παράγωγο της λέξης «Μακεδονία» , θα συνιστά εθνική ήττα ιδίως στο κομμάτι της εκχώρησης της ιστορικής μας εθνικής συλλογικής συγκρότησης.