Αλλάζει η παγκόσμια γεωγραφία της Ενέργειας

Κώστας Γρίβας
636

Οι ανακαλύψεις ενεργειακά αλλά και οι τοποθετήσεις των μεγάλων γεωπολιτικών παικτών στην Ανατολική Μεσόγειο, αποδεικνύουν ότι ο χάρτης της ενέργειας αλλάζει παγκόσμια και η περιοχή μας είναι τμήμα ενός ευρύτερου γεωστρατηγικά παιγνίου που ξεκινά από τη Νότιο Σινική Θάλασσα.