Αλλάζει ο χαρακτήρας της Ασφάλισης

Σάββας Ρομπόλης
168

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της ασφάλισης αλλάζει πλήρως και μετατρέπεται σε ένα φορολογικό σύστημα , όπου μεταξύ των ασφαλισμένων και συνταξιούχων γίνεται ουσιαστικά αναδιανομή μιζέριας και ποσών που ομοιάζουν σε βοηθήματα παρά σε συντάξεις.