Αναγκαία η αλλαγή της Συμφωνίας του Μάαστριχτ

Δημήτρης Δεληολάνης
83

Η εικόνα από το Brexit  και τις κινητοποιήσεις των κίτρινων γιλέκων στη Γαλλία, μέχρι την κυβερνητική απραξία στη Γερμανία και την κόντρα Ιταλίας –Κομισιόν, δείχνει καθαρά ότι η Συνθήκη του Μάαστριχτ, αμφισβητείται πλέον από τους περισσότερους λαούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη διαφορά ότι η οικονομική και η πολιτική ελίτ αρνούνται να αντιληφθούν την πραγματικότητα αυτή και επιμένουν στη διατήρηση ενός συστήματος, που οδηγεί σε διάλυση τελικά την Ε.Ε..