Αναθεώρηση Συντάγματος μετεξεταστέο πολιτικό σύστημα

Σωτηρέλης Γιώργος
35

Στην Ελλάδα έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που προχωρά σε αλλαγές κατώτερες του αναμενομένου, με μικροκομματική λογική και όχι μια βαθιάς τομής που θα προσαρμόζεται στα σύγχρονα δεδομένα μια κοινωνίας μετά από 10 χρόνια βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από θέμα ευρείας συναίνεσης, γίνεται θέμα μονοκομματικής επιβολής σχετικής πλειοψηφίας.