Δεκαετία εξελίξεων για την Κρήτη στους Υδρογονάνθρακες

Γιάννης Μπασιάς
85

Αντικείμενο της συζήτησης οι εξελίξεις στο θέμα των υδρογονανθράκων με την κατάθεση στη Βουλή των συμβάσεων μίσθωσης τεσσάρων περιοχών σε Κρήτη και Ιόνιο για έρευνες, τα οφέλη αλλά και οι αντιδράσεις που καταγράφονται.