Εξωτερική πολιτική – Δημογραφικό και Ασφάλεια

Άγγελος Συρίγος
176

Το πρόταγμα των επενδύσεων και της ανάπτυξης της  Ελληνικής Οικονομίας, είναι η μέθοδος που διαφοροποιεί την ΝΔ στην οικονομική πολιτική, δημιουργώντας ένα διεθνές κλίμα εμπιστοσύνης για την Ελλάδα.