Ευρώπη πολυκεντρικών ταχυτήτων

Αιμίλιος Αυγουλέας
99

Η συνάντηση Μέρκελ-Μακρόν πάνω σε έναν κοινό προϋπολογισμό αφορά στενά τα δικά τους συμφέροντα, σε μια προσπάθεια πρωταγωνιστικού οικονομικά ρόλου σε παγκόσμια κλίμακα. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ επιλέγουν μια εσωστρεφή τάση.