Φαύλος κύκλος καταβύθισης της οικονομίας

Αιμίλιος Αυγουλέας
123

Καμία απαλλαγή από αυτό το οικονομικό φάσμα δεν θα υπάρξει μετά το τέλος του τρίτου μνημονίου . Την ίδια ώρα, το πολιτικό σκηνικό της χώρας, αδυνατεί να συνεννοηθεί έστω σε ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, έστω κι αν η επιτήρηση μετά το τρίτο μνημόνιο, λειτουργεί απαγορευτικά για την ανάπτυξη.