Η δημογραφική βόμβα στην Ελλάδα

Αναστάσιος Λαυρέντζος
40
Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας σε κορύφωση

Η ανατροπή της αρνητικής σχέσης γεννήσεων- θανάτων σε συνδυασμό με τη μετανάστευση 450 χιλιάδων νέων Ελλήνων στο εξωτερικό , δημιουργούν δημογραφική βόμβα.