Η Ιταλική Κρίση και οι προεκτάσεις στην Ευρωζώνη

Κώστας Μελάς
63

Η κρίση στη Ιταλία που αν και πολιτική έχει οικονομικό υπόβαθρο, δείχνει κυρίως την αντίληψη της Ιταλίας ότι αυτή η δομή της ευρωζώνης και του ευρώ, είναι στενός κορσές για την οικονομία τους και πρέπει να αλλάξει.