Η οικονομία της Τουρκίας βρίσκεται σε κρίση

Κώστας Μελάς
18

Η Τουρκική οικονομία κλυδωνίζεται ήδη από από το 2012. Υπάρχουν ενδείξεις, που τώρα διογκώνονται, υπερθέρμανσης που μπορεί να οδηγήσουν σε σκάσιμο της φούσκας ανάλογο με την ελληνική του 2009.