Η ανισοκατανομή εισοδημάτων το μέγα θέμα

Κώστας Μελάς
163

Τα σημαντικά σφάλματα της οικονομικής κοινωνίας στην οποία ζούμε είναι η αυθαίρετη και άνιση διανομή του πλούτου και των εισοδημάτων.

Στις σημερινές συνθήκες η αποταμίευση και η νομισματική ρευστότητα είναι υπερεπαρκείς. Επομένως, μέτρα αναδιανομής των εισοδημάτων κατά τρόπο που πιθανώς να αυξάνει τη ροπή προς κατανάλωση μπορεί να αποδειχτούν ευνοϊκά για τη συσσώρευση του κεφαλαίου. Διαχέεται όμως, στην κοινή γνώμη μια λανθασμένη (για την ακρίβεια κατευθυνόμενη) αντίληψη ότι η συνεχής αύξηση του εισοδήματος στα ανώτερα και ανώτατα εισοδηματικά κλιμάκια συμβάλλει και στην αύξηση του πλούτου της κοινωνίας.