Η Κρήτη στο επίκεντρο του ενεργειακού πεδίου της Ευρώπης

Αντώνης Φώσκολος
158

Μέχρι το 2021 θα έχει αποδειχθεί  ότι η Κρήτη, είναι το νέο ενεργειακό επίκεντρο της Ε.Ε.

Η Ελλάδα οικονομικά μπορεί να αλλάξει πλήρως εικόνα, περιβαλλοντικά δεν υπάρχει κανένα θέμα όταν μιλάς για φυσικό αέριο το οποίο και σήμερα υπάρχει  στη θάλασσα από τα δεκάδες λασπο-ηφαίστεια που το εκλύουν χωρίς κανένα θέμα για την χλωρίδα και πανίδα, ενώ γεωπολιτικά η Κρήτη, γίνεται το κομβικότερο σημείο της Ελλάδας.