Η «μυθοποίηση» της Κλιματικής Αλλαγής

Κουμαρέλλας Όθων
122

Αντι-επιστημονικές αυθαιρεσίες από ένα παγκόσμιο σύστημα οικονομικο-πολιτικό, που επιχειρεί να θέσει μονοδιάστατα το θέμα, την ώρα που η επιστημονική αμφισβήτηση και η διαλεκτική πάνω στο θέμα θα έπρεπε να είναι δεδομένη και όχι ζητούμενο.