Η ουσία των συνεπειών του Brexit

Κώστας Μελάς
193

Η ουσία των συνεπειών του Brexit, για το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και την Ε.Ε., βρίσκεται στις 26 σελίδες της Συμφωνίας που θα πρέπει να διευκρινιστούν μετά τις 27 Μαρτίου. Ούτε η Ε.Ε. παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις παραγόντων της, αισθάνεται σιγουριά με την απώλεια και γεωστρατηγικά μίας στρατιωτικά τουλάχιστον μεγάλης δύναμης όπως  το Ηνωμένο Βασίλειο.