Η "δημογραφική βόμβα" σε Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό

Σάββας Ρομπόλης
83

Το δημογραφικό και η έλλειψη παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα , είναι η "βόμβα" που θα βυθίσει το Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό μέχρι το 2070 σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.