Η στόχευση της Τουρκίας με τους χάρτες «ιδιοκτησίας» των ¾ της Κρήτης

Ηλίας Κονοφάγος
296

Σύμφωνα με τους τουρκικούς χάρτες μόνον το ένα τέταρτο της Κρήτης ανήκει στην Ελλάδα και, ως εκ τούτου, ο καθορισμός της ΑΟΖ θα πρέπει να καθοριστεί με έναν τρόπο όπως η Άγκυρα τον αντιλαμβάνεται, δημιουργώντας μια τουρκική λίμνη. Οι Τούρκοι μυρίζονται αέριο και επιδιώκουν να βάλουν χέρι πίεσης μέχρι και την  Κρήτη, ώστε να σταματήσει  η πίεση στους ίδιους για δημιουργία κουρδικού κράτους στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας. Ο νέος προκλητικός χάρτης, αποτυπώνει τον τουρκικό ισχυρισμό, ότι το Μάιο του 1913 εκτός της Ελλάδας την Κρήτη διεκδικούσαν η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο και η Σερβία.