Η Τουρκία ζητά να γίνουν δεκτοί οι σχεδιασμοί της

Κώστας Βενιζέλος
109

Η Τουρκία ζητά άτυπη πενταμερή διάσκεψη για να θέσει όλα τα μοντέλα λύσης του Κυπριακού στο τραπέζι. Ζητά ουσιαστικά να θέσει το τραπέζι το θέμα της συνομοσπονδίας, των δυο κρατών. Και το ζητά επειδή, όπως υποστηρίζει και δεν είναι τούτο πρώτη φορά, το έχει συζητήσει ξανά με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.