Κατεδάφιση Συντάξεων - Ασφαλιστικού

Ρομπόλης Σάββας
57

Εκρηκτικό το μείγμα από την δημογραφική γήρανση αλλά και την ελαστικοποίηση πλήρως των εργασιακών σχέσεων, για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο για την Ελλάδα.

Για την Ελλάδα, οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (ΣΚΑ) της χώρας μας, μετά τις πρόσφατες (4/10/2019) αποφάσεις του ΣτΕ, επιφέρουν, σύμφωνα με τους δανειστές, ένα ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, που όμως αποτελούν, αντικειμενικά, ένα σύνθετο και πολύπλοκο ζήτημα.