Κρίση και στασιμότητα στην αγορά εργασίας

Σάββας Ρομπόλης
56

Διατηρείται η κρίση και η στασιμότητα στην αγορά, τόσο στον εργασιακό βίο όσο και στα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά. Στο τραπέζι της συζήτησης η νομιμοποίηση της ευέλικτης εργασίας και η μείωση των συντάξεων πανευρωπαϊκά, όπως δείχνουν κι οι διεθνείς μελέτες.