Μεγάλες γεωπολιτικές ανατροπές που αφορούν και την Ελλάδα

Γιώργος Μαργαρίτης
160

Η υποχώρηση σταδιακά της υπερδύναμης των ΗΠΑ και η εμφάνιση γεωπολιτικής ανόδου Κίνας και Ρωσίας, δημιουργεί χώρο και για άλλους παίκτες ισχύος σε περιφερειακό επίπεδο, όπως η Τουρκία και υπό αυτή την γενικευμένη αστάθεια, το διεθνές δίκαιο , τα σταθερά σύνορα και οι κρατικές οντότητες, ρευστοποιούνται από την προβολή της δύναμης ισχύος.