Οι Γεωπολιτικές προεκτάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Αντωνία Δήμου
181

Παρότι τα όσα αφορούν το Ισραήλ, τη Λιβύη και την Τουρκία είναι διαφορετικής υφής και  βαρύτητας, συνδέονται με τις ευρύτερες επανατοποθετήσεις στην περιοχή, όλων των παικτών ισχύος.

Επίσης, υπάρχει η ανάγκη για χάραξη μιας μακρόχρονης εθνικής στρατηγικής από την Ελλάδα, ώστε να μην μετατραπεί σε παρακολούθημα των σοβαρών εξελίξεων στην περιοχή, που την αφορούν άμεσα.