Οι πολίτες πρέπει να σκέφτονται με όρους 21ου αιώνα

Γιώργος Κοντογιώργης
188

Οι πολίτες που απαρτίζουν τα έθνη στον 21ο αιώνα, θα πρέπει να σκεφτούν ότι  το πρόταγμα  έναντι της παγκοσμιοποίησης της Διεθνούς των Αγορών, θα πρέπει να είναι μια άλλη διακυβέρνηση , όπου τις αποφάσεις δεν θα τις λαμβάνει ο ένας, στο όνομα της νομιμοποίησης μέσω της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, αλλά όλοι μέσω θεσμικών αλλαγών όπου η αντιπροσώπευση  θα έχει την σφραγίδα όλων, με ανακλητότητα, λογοδοσία και άμεση Δημοκρατία, που είναι κάτι διαφορετικό από την κοινοβουλευτική μοναρχία, όπως έχει καταντήσει στις μέρες μας το σύστημα διακυβέρνησης.