Όρια Διάλυσης στην Ευρωζώνη

Κώστας Μελάς
200

H νέα όξυνση με αφορμή το προσφυγικό μεταξύ χωρών και κυβερνήσεων στην Ευρωζώνη, αποκαλύπτει μια εργαλειοποίηση όλων των θεμάτων σε μια στροφή επανεθνικοποίησης των πολιτικών χωρών με μια ακραία νεοφιλελεύθερη ατζέντα , πίσω από το τεχνητό κλίμα φόβου που καλλιεργούν στους πολίτες τους.