Πεδίο γεωπολιτικών προκλήσεων σε Βαλκάνια και Μεσόγειο

Αντωνία Δήμου
130

Μπαίνουμε σε μια περίοδο προκλήσεων γεωπολιτικά σε Βαλκάνια και Μεσόγειο, όπου οι μεγάλοι παίκτες ισχύος έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα.