Πολυδιάσπαση Μηχανισμών Συντονισμού

Άγγελος Συρίγος
111
Η Ουάσινγτον δεν θέλει ένα δεύτερο Ιράν!, Βαγγέλης Γεωργίου

Η πολυδιάσπαση των μηχανισμών συντονισμού σε έκτακτες καταστάσεις , όπως στη τραγωδία με το Μάτι, αποτελεί διαχρονική παθογένεια του ελληνικού κράτους. Η διαλυτική κατάσταση έγινε εμφανής ακόμη και με λάθος οδηγίες την ώρα της καταστροφής στην Ανατολική Αττική.