Προς νέα όξυνση από το δόγμα Τράμπ στην Οικονομία

Κώστας Μελάς
66

Προς νέα όξυνση και κυρίως προς νέο εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον στη παγκόσμια οικονομία, οδηγεί τον πλανήτη, το δόγμα Τράμπ για εγκατάλειψη της παγκοσμιοποίησης που ήδη έχει σοβαρές ρωγμές.