Σε αδιέξοδο προσανατολισμού η Ε.Ε. χωρίς εναλλακτικές στην οικονομική πολιτική

Αιμίλιος Αυγουλέας
78

Σωστή κατεύθυνση αν και καθυστερημένη η σημερινή παρέμβαση  του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, που χαρακτήρισε εξωγενή τα αίτια της χρηματιστηριακής  κρίσης των μετοχών των Ελληνικών Τραπεζών, φωτογραφίζοντας  την κατάσταση με την Ιταλία. Τα μείζονα θέματα είναι τα «κόκκινα δάνεια» αλλά και το υψηλό δημόσιο χρέος, την ώρα που η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλούς  ρυθμούς ανάπτυξης.