Σε νέα αρνητική συγκυρία της Ε.Ε. η Ελλάδα

Αντώνης Παπαγιαννίδης
94
Σε νέα αρνητική συγκυρία της Ε.Ε. η Ελλάδα

Την ώρα που η Γαλλία έστω λεκτικά προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ως αφήγημα την ελληνική έξοδο για αλλαγή φοράς στην ευρωζώνη, η κυβερνητική δυσκαμψία στη Γερμανία, οδήγησε σε «ναυάγιο» τις απόψεις Μακρόν, οπότε η Ελλάδα θα βρεθεί σε νέα αρνητική συγκυρία, όπου για βολικούς λόγους οι Ευρωπαίοι θα μας ωθήσουν εκτός μνημονίου, αλλά με άγρια επιτήρηση για χρόνια.