Τα ενεργειακά κοιτάσματα, η Κύπρος και η ΑΟΖ

Άγγελος Συρίγος
183

Σε αυτή τη φάση ο ενεργειακός πλούτος στην Κυπριακή ΑΟΖ  δεν συνιστά, άμεσης προτεραιότητας θέμα προς επίλυση του Κυπριακού, έστω κατά τα δικά της συμφέροντα, για την Τουρκία, αλλά πόλος μόχλευσης διαρκώς προκλήσεων.

Την ίδια ώρα η Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και η Ελλάδα, θα έπρεπε να αναζητούν μία συζήτηση στη βάση κατάλυσης της παραδοξότητας, η Τουρκία να μιλάει για δικαιώματα της τουρκοκυπριακής κοινότητας επί των ενεργειακών στη Κυπριακή ΑΟΖ, την ώρα που δεν αποδέχεται την ύπαρξη καν της Κυπριακής Δημοκρατίας.