Τα Βαλκάνια χωρίς πυξίδα, σε αναζωπύρωση εντάσεων

Αλέξανδρος Μαλλιάς
134

Η αδράνεια και η εσωστρέφεια του Ελληνικού πολιτικού συστήματος, σε αντίθεση με την Αλβανία που παρά το μικρότερο μέγεθος της διαχρονικά, εμφανίζεται σε ρόλο αποφασιστικού παίκτη, είναι το κυρίαρχο θέμα στη μεταξύ μας σχέση, σε μια εποχή που τα Βαλκάνια οδεύουν χωρίς πυξίδα και το «όραμα» της ευρωπαϊκής ιδέας έχει θολώσει από την κρίση των ευρωπαϊκών ελίτ.