Το δίδαγμα των «αναλώσιμων», οι συμμαχίες, η εθνική συνείδηση και οι κρατικές πολιτικές

Παναγιώτης Ήφαιστος
111

Συζητάμε για τα γεωστρατηγικά διδάγματα από τους θεωρούμενους ως «αναλώσιμους», οι εσωτερικές σε ένα έθνος πολιτικές ετοιμότητας και αποτροπής και οι εξωτερικές συμμαχίες με γνωστά και άγνωστα οφέλη.